ISO 9001

ISO 9001 certificaat

Deze norm geeft de NVO richtlijnen voor het waarborgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. De norm legt verplichtingen op over onze organisatie, communicatiemethoden, klachtenbeheersing, eigen controlemethoden e.d. Zo is de klant altijd gewaarborgd van een tijdige levering van zijn goederen tegen de afgesproken condities.

Bekijk het ISO9001 certificaat op groot formaat

 

ISO 14001

iso 14001

Om ook het eigen functioneren op milieugebied kritisch te kunnen beschouwen, is de NVO in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Zaken als brandstofverbruik, uitstoot van CO2, beheersing van afvalstromen, onderhoud, calamiteitenbeheersing staan continue in onze aandacht en zorgen dat de NVO ook zijn steentje bijdraagt aan de wereld van morgen.

Bekijk het ISO14001 certificaat op groot formaat

 

ISO 22000

iso_22000_2016-2019-212x300
 ISO 22000 toetst een organisatie op basis van het kwaliteitsmanagement systeem. Dit laatste zorgt voor een continue
borging van performance, in plaats van enkel een moment opname.
Het behalen van de certificering is een logische stap voor NVO transport BV.
De structuur en inhoud van ISO 22000 certificering zijn gebaseerd op de bestaande ISO 9001 norm. Het verschil met de
nieuwe norm is dat de basisvoorwaarden, management mnelementen én HACCP nu geïntegreerd zijn in één kwaliteitsmanagement systeem.
Het certificaat laat bovendien niet alleen zien dat de organisatie aan de juiste internationale eisen van (voedsel)veiligheid voldoet.
Ook bestempelt de ISO 22000 dat veilig werken en het milieu geborgd zijn in de bedrijfsprocessen.

 

AEO

aeo-certificaatWij merken steeds meer dat klanten een AEO-certificaat als vereiste stellen. Wij willen graag voldoen aan de hedendaagse eisen van de klant, en zijn er dus ook trots op dat we het AEO-certificaat behaald hebben. De AEO-status betekent voor ons niet alleen een kwaliteitsstempel, maar tevens zijn wij met deze erkende status een veilige partner binnen de hele Europese Unie. Het AEO certificaat is een bevestiging voor bedrijven dat zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 

Veiligheidsbeleid

De NVO beseft dat het vervoer van uw goederen verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Ook wat betreft de veiligheid. Aandacht voor risicoanalyses, diefstal- en schadepreventie, instructie van planners en chauffeurs, omgaan met noodsituaties e.d. zorgen ervoor dat uw goederen ook daadwerkelijk op de plek van bestemming komen.